top of page
Horizontal Logo.jpg

PhysioScale-generator

Program-generatorn PhysioScale räknar själv ut vilka övningar som är optimala för din klient utifrån symtomområde och funktionstester. Det är denna du börjar att använda efter att ha gått utbildning till PhysioScale Coach. Det är en 3-dagars utbildning och mer info finns under fliken "utbildningsinfo".

PosturalTräning-generator

För dig som är utbildad optimum-tränare, postural tränare eller har gått flera kurser hos oss är den här generatorn ett bra kompliment till PhysioScale. Det är en program-generator som har ett övningsbibliotek med alla Posturala övningar, där du kan skräddarsy ditt program utifrån din kunskap och generera pdf:er till din klient!

Priset är 200 kr. ex. moms/månad, mer info + video nedan. 

När man gått fler kurser hos oss, kan man kombinera båda generatorna nedan för att skräddarsy program till sina klienter på nästa nivå, till en kostnad av 400 kr ex. moms/månad.

PhysioScale - program-generator

Funktioner:

200 kr. ex. moms/månad

Eget online-inlogg

Räknar ut din klients optimala träningsprogram, tar hänsyn till inmatade parametrar i form av symtom och funktionstester

Generera de 3,5,8,12 eller 15 viktigaste posturala-övningarna utifrån din klients tidsåtgång

Se övningarna i realtid under behandlingen och/eller skriv ut dom som en PDF till din klient. 

Förhandsgranska vilka övningar innan du väljer mängden övningar!

Om man använder både PhysioScale och PosturalTräning generatorn så finns möjlighet att skräddarsy utifrån PhysioScale-genererade övningarna. Du kan utgå från den, ta bort en övning och addera två andra utifrån din expertis. De båda generatorerna tar fram det bästa ur varandra! 

PosturalTräning-generator

Funktioner:

200 kr. ex. moms/månad

Eget online-inlogg

200 + Posturala övningar (Vi lägger in fler på förfrågan löpande)

Spara dina klienters program-funktion

Skapa PDF-filer av dina program för lätt journalföring och maila till klient

Sortera efter bokstavsordning eller Terapiflöde (fixa fötterna, etc)

Sök på förkortningar eller övningens namn

Förhandsgranska övningar

Lägg till egen övningsinstruktion

Justera antal set och reps (förifyllt standardantal)

Addera din egen logga

Justera texten på försättsblad 2 till din klient, lägg in skräddarsydd instruktion. (Försättsblad 1 är standardiserad, med möjlighet att avvaktivera och ta bort)

bottom of page