top of page

PosturalTräning-generator

För dig som är utbildad optimum-tränare eller postural tränare finns det några olika tjänster som är intressanta för dig. Vi har en program-generator som har ett övningsbibliotek med alla Posturala övningar, där du kan skräddarsy ditt program utifrån din kunskap och generera pdf:er till din klient!

Priset är 200 kr. ex. moms/månad i ett öppningserbjudande från oss, mer info + video nedan. 

PhysioScale-generator

Vi har också en program-generator (PhysioScale) som själv räknar ut vilka övningar som är optimala för din klient utifrån symtomområde och testresultat som du knappar in efter en funktionsbedömning. Detta går snabbt och tidseffektivt, många rapporterar att det är lätt att hålla ett klient-besök på 1 h utan stress. För att nyttja denna generator finns en 1-dagars kurs för dig som redan är utbildad Optimum-tränare eller motsvarande! Priset är 3900 kr. ex. moms och då ingår 6 månader av program-generatorn. För att hitta datum, se nedan. 

Givetvis kan man kombinera båda generatorna ovan för att skräddarsy program till sina klienter, till en kostnad av 400 kr ex. moms/månad i ett öppningserbjudande.

PhysioScale - program-generator

Funktioner:

200 kr. ex. moms/månad

Eget online-inlogg

Räknar ut din klients optimala träningsprogram, tar hänsyn till inmatade parametrar i form av symtom och funktionstester

Generera de 3,5,8,12 eller 15 viktigaste posturala-övningarna utifrån din klients tidsåtgång

Se övningarna i realtid under behandlingen och/eller skriv ut dom som en PDF till din klient. 

Förhandsgranska vilka övningar innan du väljer mängden övningar!

Om man använder både PhysioScale och PosturalTräning generatorn så finns möjlighet att skräddarsy utifrån PhysioScale-genererade övningarna. Du kan utgå från den, ta bort en övning och addera två andra utifrån din expertis. De båda generatorerna tar fram det bästa ur varandra! 

Horizontal Logo.jpg
PosturalTräning-generator

Funktioner:

200 kr. ex. moms/månad

Eget online-inlogg

200 + Posturala övningar (Vi lägger in fler på förfrågan löpande)

Sparfunktion av tidigare utförda program 

Skapa PDF-filer av dina program för lätt journalföring och maila till klient

Sortera efter bokstavsordning eller Terapiflöde (fixa fötterna, etc)

Sök på förkortningar eller övningens namn

Förhandsgranska övningar

Möjlighet att lägga till egen text med extra info på varje övning utöver standard övningsinstruktion

Justera antal set och reps (förifyllt standardantal)

Addera din egen logga

Funktion för att markera superset

Justera texten på försättsblad 2 till din klient, lägg in skräddarsydd instruktion. (Försättsblad 1 är standardiserad, med möjlighet att avvaktivera och ta bort)

bottom of page